LOKALNI IZBORI 2017.
12.04.2017.
........................................................................................................


 
 

OBAVIJEST o dežurstvu za zaprimanje kandidacijskih lista

 

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava na  lokalnim izborima 2017.