OPĆINA LUPOGLAV

Image 01

Općina Lupoglav smještena je u sjeveroistočnom dijelu Istarske županije, a nastala je novim teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske podjelom bivše općine Pazin. Graniči na istoku s Primorsko-goranskom županijom, te s općinama Lanišće i Cerovlje, i Gradom Buzet sve u sklopu Istarske županije.

 U Općini Lupoglav stanovništvo je naseljeno u osam većih naselja, i to: Boljun, Boljunsko Polje, Brest pod Učkom, Dolenja Vas, Lesišćina, Lupoglav, Semić i Vranja.

Detaljno

Info

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i Odlukom o ostvarivanju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Općina Lupoglav („Službene novine grada Pazina" broj 23/04.) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Općina Lupoglav javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Objave

image

Objave, važne obavijesti, novosti,  najave, informacije, događaji... Općine Lupoglav

Detaljno

Natječaji/pozivi/rezultati

image

Otvoreni natječaji u Općini Lupoglav, rezultati natječaja, javni pozivi i rezultati odabira...

Detaljno

Dokumenti

image

Službeni dokumenti Općine Lupoglav: Statut, odluke, pravilnici, poslovnici, Akti sa sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Detaljno

Obrasci

image

Obrasci koji se nalaze na ovim stranicama napravljeni su u nekom standardnom formatu: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg...

Detaljno

Financije

image

Vezano uz financije Općine Lupoglav, na internetskim stranicama nalaze se sljedeće kategorije: nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi , proračun...

Detaljno

Prostorni planovi

image

Prostorni planovi Općine Lupoglav obuhvaćaju: Prostorni plan uređenja općine (PPUO) i Urbanističkog plana uređenja (UPU), i Katastra.

Detaljno