OBJAVE

21.06.2017.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Akti 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 

28.03.2017.

ZAPISNIK 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.

ODLUKA - Opća bolnica Pula

 

16.03.2017.

ZAPISNIK 22. sjednice Općinskog vijeća

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća za objavu u S.N.

Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2016.

Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2017.

Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020.

 

13.03.2017.

Obavijest o pokretanju Javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Buzetu i Pazinu, te općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi

  

 08.02.2017.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

PODACI ZA OBJAVU KANDIDATIMA

 

18.01.2017.

Akcija sterilizacije mačaka u Istri 2017.

 

13.12.2016.

Akti 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016.

I. Izmjene Programa za 2016.

ODLUKA o I. izmjeni Odluke za 2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2017.

ODLUKA o financiranju političkih stranaka u 2017.

ODLUKA- sklapanje ugovora - KAŠTIJUN

Plan Proračuna za 2017.

Programi za 2017.

ZAKLJUČAK o kupnji nekretnine

ZAPISNIK

 

17.11.2016.

Obavijest  o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav

 

21.10.2016.

Zapisnik 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lupoglav

 

 

26.09.2016.

Zapisnik 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

 

26.09.2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2016. godinu

 

 

26.09.2016.

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lupoglav

 

 

07.09.2016.

 Obavijest za birače s prebivalištem u Općini Lupoglav koji nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača

 

30.08.2016.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

 

26.07.2016.

Izvješće o javnoj raspravi IV. IDPPUOL

 

26.07.2016.

Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav

 

27.06.2016.

Akti 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

07.06.2016.

Akti 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2015.(1)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2015.(2)

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja u 2015.g.

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje u 2015.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 2016.

Z A P I S N I K

 

04.05.2016.

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Lupoglav

 

23.05.2016.

STIPENDIJE

Natječaj za davanje stipendije u šk. 2016/2017. godini

 

19.05.2016.

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

 

04.05.2016.

Odluka o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

 

10.03.2016.

Akti sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lupoglav za 2016. – 2019. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Lupoglav za 2015. godinu

Zaključak po Izvještaju o radu Općinskog načelnika Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o utvrđivanju osnovice za  obračun plaća odnosno  naknada dužnosnika u Općini Lupoglav

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

 

 

01.03.2016.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav

 

 

25.02.2016.

Obavijest o provedbi deratizacije

 

 

22.02.2016.

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav

 

 

19.01.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

 

 

 

 ARHIVA:

2015.