FINANCIJE

 

27. 03. 2017.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2016.G.

Izvještaji o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  u Općini Lupoglav u 2016. godini

16. 03. 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

 

29. 12. 2016.

Procedura obračuna i naplate općinskih prihoda

 

13. 12. 2016.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016.

I. Izmjene Programa za 2016.

ODLUKA o I. izmjeni Odluke za 2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2017.

Plan Proračuna za 2017.

Programi za 2017. 

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Financijski izvještaji općine Lupoglav za 2016. god.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Proračun 1.-12. 2016.

Bilješke

Tablice uz obvezne Bilješke

 

2015

 

PRORAČUN

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2016. godinu

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

 

2015.

 

 

JAVNE POTREBE

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI U OPĆINI LUPOGLAV

Odluka o osobi zaduženoj za nepravilnosti (14.02.2008.)

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (08.03.2013.)

 

TABLICE ZA SKLOPLJENE UGOVORE

2013.-2017.

 

JAVNA NABAVA

 

2017.

Plan nabave Općine Lupoglav za 2017. godinu

 

2016.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lupoglav za 2016. godinu

Plan nabave Općine Lupoglav za 2016. godinu

 

29.12.2016.

 Postupci bagatelne nabave za 2016. Godinu

 

2015.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

03.03.2015.

Obavijest

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njigovog izvršenja

2013., 2014., 2015. i 2016.

 

DONACIJE

Zaključak o donacijama za 2015. godinu

Zaključak o donacijama udrugama za 2014. godinu

Zaključak o donacijama ustanovama za 2014. godinu