FINANCIJE

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA | PRORAČUN | JAVNE POTREBE | TABLICE ZA SKLOPLJENE UGOVORE | JAVNA NABAVA 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

  

22.1.2021.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 

15.1.2021.

I. izmjena Plana nabave 2020.

Plan nabave 2021.

 

29. 12. 2020.

Proračun Općine Lupoglav za 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.

Obrazloženje uz Proračun za 2021.

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

 

13. 8. 2020.

Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Lupoglav za 2020. godinu

 

13.12.2019.

Programi za 2020. godinu

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV ZA 2019.

I. Izmjene Programa 2019.

Proračun Općine Lupoglav 2020.g. s Projekcijom za 2021. i 2022.

Odluka o izvršenju Prororačuna za 2020.g.

Obrazloženje uz proračun 2020.

 

22. 11. 2019.

Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Lupoglav za 2019. godinu

 

20. 12. 2018.

Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Lupoglav za 2018.

Plan Proračuna Općine Lupoglav za 2019. sa projekcijom za 2020. i 2021.

Programi za  2019.

I. Izmjene Programa za 2018.,

Odluka o osnovici plaće dužnosnika Općina Lupoglav Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2019.

 

14. 6. 2018.

Objava 7. Sjednice -18

 

08. 12. 2017.

I.izmj.prog. Proračuna 2017
Programi Proračuna 2018
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-1.dio
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-2.dio
Odluka-financ.pol.stra. 2018
Odluka komunalne djelatnosti
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
PRORAČUN ZA 2018
Odluka o I. Izmjeni-izvrš.Pror.2017

 

20. 06. 2017.

Financijsko izvješće - IZBORI

 

27. 03. 2017.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2016.G.

Izvještaji o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  u Općini Lupoglav u 2016. godini

 

16. 03. 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

 

29. 12. 2016.

Procedura obračuna i naplate općinskih prihoda

 

13. 12. 2016.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016.

I. Izmjene Programa za 2016.

ODLUKA o I. izmjeni Odluke za 2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2017.

Plan Proračuna za 2017.

Programi za 2017. 

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

2020.

Financijski izvještaji za 2020. godinu.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.

Referentna stranica.

 

2019.

Financijski izvještaji za 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.

 

2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018.   –   31. prosinac 2018.

B I L J E Š K E uz financijska izvješća Općine Lupoglav  za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

 

 Financijski izvještaji općine Lupoglav za 2016. god.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Proračun 1.-12. 2016.

Bilješke

Tablice uz obvezne Bilješke

 

2015

 

PRORAČUN

 

2021.

Proračun Općine Lupoglav za 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.

Obrazloženje uz Proračun za 2021.

Proračun u malom općine Lupoglav - Vodič za građane za 2021. godinu 

 

2020.

 

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2020.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lupoglav za 2020.

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020.

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvještaj o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.

Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2020.

Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog dopinosa za 2020.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV ZA 2019.

Proračun Općine Lupoglav 2020.g. s Projekcijom za 2021. i 2022.

Odluka o izvršenju Prororačuna za 2020.g.

Obrazloženje uz proračun 2020.

 

..........

 

2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2019. godinu

Objava 3.3.

 

2018.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna 2018.

Godišnji izvještaj 2018. obrazloženje

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 2018.

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018.

Raspodjela rezultata 2018.

..........

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2018. 

..........

 

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lupoglav za 2017. godinu - 1

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lupoglav za 2017. godinu - 2

Obrazloženje

--------

Proračun 1.-12. 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017.

Bilješke uz financijska izvješća Općine Lupoglav za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Tablice uz obvezne bilješke

--------

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2017. godinu

..........

 

2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2016. godinu

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

 ..........

 

2015.

 

 

JAVNE POTREBE

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI U OPĆINI LUPOGLAV

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

TABLICE ZA SKLOPLJENE UGOVORE

2013.-2020.

 

JAVNA NABAVA

 

2021.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan nabave 2021.

 

2020.

I. izmjena Plana nabave 2020.

 

Plan nabave Općine Lupoglav za 2020. godinu 

 

2019.

I. izmjene Plana nabave za 2019.

Plan nabave Općine Lupoglav za 2019. godinu 

 

2018.

Plan nabave Općine Lupoglav za 2018. godinu 

I. Izmjene Plana nabave Općine Lupoglav za 2018. godinu

 

2017.

Plan nabave Općine Lupoglav za 2017. godinu

 

2016.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lupoglav za 2016. godinu

Plan nabave Općine Lupoglav za 2016. godinu

 

29.12.2016.

 Postupci bagatelne nabave za 2016. Godinu

 

2015.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

03.03.2015.

Obavijest

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njigovog izvršenja

2013., 2014., 2015. i 2016.

2017., 2018., 2019.

 

DONACIJE

Zaključak o donacijama za 2015. godinu

Zaključak o donacijama udrugama za 2014. godinu

Zaključak o donacijama ustanovama za 2014. godinu