FINANCIJE

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA | PRORAČUN | JAVNE POTREBE | TABLICE ZA SKLOPLJENE UGOVORE | JAVNA NABAVA 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

14. 6. 2018.

Objava 7. Sjednice -18

 

08. 12. 2017.

I.izmj.prog. Proračuna 2017
Programi Proračuna 2018
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-1.dio
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-2.dio
Odluka-financ.pol.stra. 2018
Odluka komunalne djelatnosti
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
PRORAČUN ZA 2018
Odluka o I. Izmjeni-izvrš.Pror.2017

 

20. 06. 2017.

Financijsko izvješće - IZBORI

 

27. 03. 2017.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2016.G.

Izvještaji o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  u Općini Lupoglav u 2016. godini

 

16. 03. 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

 

29. 12. 2016.

Procedura obračuna i naplate općinskih prihoda

 

13. 12. 2016.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016.

I. Izmjene Programa za 2016.

ODLUKA o I. izmjeni Odluke za 2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2017.

Plan Proračuna za 2017.

Programi za 2017. 

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Financijski izvještaji općine Lupoglav za 2016. god.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Proračun 1.-12. 2016.

Bilješke

Tablice uz obvezne Bilješke

 

2015

 

PRORAČUN

 

2018.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2018. 

..........

 

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lupoglav za 2017. godinu - 1

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lupoglav za 2017. godinu - 2

Obrazloženje

--------

Proračun 1.-12. 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017.

Bilješke uz financijska izvješća Općine Lupoglav za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Tablice uz obvezne bilješke

--------

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2017. godinu

..........

 

2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2016. godinu

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

 ..........

 

2015.

 

 

JAVNE POTREBE

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI U OPĆINI LUPOGLAV

Odluka o osobi zaduženoj za nepravilnosti (14.02.2008.)

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (08.03.2013.)

 

TABLICE ZA SKLOPLJENE UGOVORE

2013.-2018.

 

JAVNA NABAVA

 

2018.

Plan nabave Općine Lupoglav za 2018. godinu 

 

2017.

Plan nabave Općine Lupoglav za 2017. godinu

 

2016.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lupoglav za 2016. godinu

Plan nabave Općine Lupoglav za 2016. godinu

 

29.12.2016.

 Postupci bagatelne nabave za 2016. Godinu

 

2015.

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

03.03.2015.

Obavijest

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njigovog izvršenja

2013., 2014., 2015. i 2016.

2017.

 

DONACIJE

Zaključak o donacijama za 2015. godinu

Zaključak o donacijama udrugama za 2014. godinu

Zaključak o donacijama ustanovama za 2014. godinu