ODLUKE

 

27.8.2021.

Odluka-Središnji registar državne imovine

 

24.04.2019.

Odluka o odabiru za zakup poslovnog prostora

 

 

14.02.2019.

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća

 

 

21.09.2018.

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća

 

 

28.03.2017.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.

ODLUKA - Opća bolnica Pula

 

26. 9. 2016.

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lupoglav

 

16. 2. 2016.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

 

4. 4. 2015.

Odluka o poništenju postupka - Javnog pozivu za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav

ODLUKE O POREZIMA

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Lupoglav 2005.

Odluka o porezima Općine Lupoglav 2002.

 

ODLUKE O GROBLJIMA

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o grobljima 2011.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini godišnje grobne naknade 2011.

Odluka o grobljima 2002.

Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta 2002.

Odluka o visini godisnje grobne naknade po m2-2002.

Odluka o dodjeli grobnog mjesta na korištenje 2002.

 

Komunalna naknada i komunalni doprinos

Prostorni plan uređenja Općine Lupoglav

 

Pravo na pristup informacijama

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Odluka o osobi zaduženoj za nepravilnosti (14.02.2008.)

Izmjena Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

 

 

Povratak na DOKUMENTE