AKTI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LUPOGLAV

2017.

28.03.2017.

ZAPISNIK 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.

ODLUKA - Opća bolnica Pula

.......................................

 

16.03.2017.

ZAPISNIK 22. sjednice Općinskog vijeća

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća za objavu u S.N.

Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2016.

Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2017.

Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020.

.......................................

 

2016.

13.12.2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o financiranju političkih stranaka u 2017.

ODLUKA- sklapanje ugovora - KAŠTIJUN

ZAKLJUČAK o kupnji nekretnine

ZAPISNIK

.......................................

 

2016.

26.09.2016.

Zapisnik 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

2015.

11.12.2015.

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune  Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za 2016. godinu

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Lupoglav

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevineza javnu odvodnju

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020. godine

Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

ZAPISNIK 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

15.06.2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2014. godinu

Objava 13-15

Zapisnik i Zaključak

.......................................

16.03.2015.

Zaključak Općinskog vijeća i Izvješće o izvršenju PGO

 

2014

16.12.2014.

03.12.2014.

14.10.2014.

28.05.2014.

2013

17.12.2013

 

 

 

 

Povratak na DOKUMENTE