AKTI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LUPOGLAV

2018.

 

5.10.2018.

Akti 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu

Prilog 12 - Opis projekta Dolenja Vas -Ravno Brdo

.......................................

 

21.9.2018.

Akti 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća

.......................................

 

14.6.2018.

Akti 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

7. sjednica Općinskog vijeća
ZAPISNIK- 7. sjednice Općinskog vijeća

.......................................

 

19.4.2018.

Akti 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Akti 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

30.1.2018.

Akti 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o povjeravanju poslova prikupljnja komunlanog otpada

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za razdoblje 2017. – 2022. godine 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lupoglav

Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za razdoblje 2017. - 2022. godine

Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

2017.

 

08.12.2017.

Akti 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

I.izmj.prog. Proračuna 2017
Programi Proračuna 2018
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-1.dio
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-2.dio
Odluka-financ.pol.stra. 2018
Odluka komunalne djelatnosti
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
PRORAČUN ZA 2018
Odluka o I. Izmjeni-izvrš.Pror.2017

.......................................

 

09.11.2017.

Akti 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lupoglav

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine

Zapisnik

.......................................

 

15.09.2017.

Akti 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Akti 2. sjednice Općinskog vijeća

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

Zapisnik

.......................................

 

21.06.2017.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Akti 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

.......................................

 

28.03.2017.

ZAPISNIK 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.

ODLUKA - Opća bolnica Pula

.......................................

 

16.03.2017.

ZAPISNIK 22. sjednice Općinskog vijeća

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća za objavu u S.N.

Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2016.

Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2017.

Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020.

.......................................

 

2016.

13.12.2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o financiranju političkih stranaka u 2017.

ODLUKA- sklapanje ugovora - KAŠTIJUN

ZAKLJUČAK o kupnji nekretnine

ZAPISNIK

.......................................

 

2016.

26.09.2016.

Zapisnik 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

 

2015.

11.12.2015.

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune  Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za 2016. godinu

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Lupoglav

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevineza javnu odvodnju

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020. godine

Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

ZAPISNIK 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

.......................................

15.06.2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2014. godinu

Objava 13-15

Zapisnik i Zaključak

.......................................

16.03.2015.

Zaključak Općinskog vijeća i Izvješće o izvršenju PGO

 

2014

16.12.2014.

03.12.2014.

14.10.2014.

28.05.2014.

2013

17.12.2013

 

 

 

 

Povratak na DOKUMENTE