Obavijest

 

        Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11., 93/13., 143/13. i 13/14.) vezano za sprečavanje sukoba interesa, Općina Lupoglav objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Lupoglav ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

 

 

Povratak na OBJAVE