OBJAVE

2015.

 15.09.2015.

Akti sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Proračun Općine Lupoglav za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune  Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2015. godinu

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za 2016. godinu

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Lupoglav

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevineza javnu odvodnju

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020. godine

Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lupoglav za 2016. godinu

ZAPISNIK 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

 

29.06.2015.

I. Izmjene Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav za 2015. godinu

 

 

15.06.2015.

Akti sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2014. godinu

Objava 13-15

Zapisnik i Zaključak

 

 

03.03.2015.

Ugovori o javnoj nabavi

Obavijest

 

 

29.05.2015.

STIPENDIJE

Natječaj za davanje stipendije u šk. 2015/2016. godini

 

 

 

 

Povratak na OBJAVE