NA TEMELJU ČLANKA 7. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LUPOGLAV KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA UPUĆUJE

 

J A V N I    P O Z I V

 

OVLAŠTENIM PREDLAGATELJIMA (VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA, FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA OPĆINE LUPOGLAV) DA PODNESU PRIJEDLOGE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE LUPOGLAV NAJKASNIJE DO 21.06.2016. GODINE.

 

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I POTREBNA OBJAŠNJENJA MOGU SE DOBITI U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE LUPOGLAV ILI GA MOŽETE PREUZETI NA WEB STRANICI općine lupoglav www.lupoglav.hr

 

 

 

KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA

OPĆINE LUPOGLAV

 

Obrazac za podnošenje prijava