REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA LUPOGLAV

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE LUPOGLAV

 

 

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj

144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE LUPOGLAV donosi

 

 

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE LUPOGLAV

 

 

Na području OPĆINE LUPOGLAV određuju se biračka mjesta

 

  1. biračko mjesto broj

1.

LUPOGLAV

VIJEĆNICA,  ZGRADA SJEDIŠTA OPĆINE, LUPOGLAV 17

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DOLENJA VAS: BAFI, DOLENJA VAS, IVŠIĆI, KANCIJANIĆI, MATEŠI, MIHELCI, MOLJI, PAVIĆI, PENGARI, PRAŠIĆI, PURINI, SEKULINI, STARAJI, SUŠI, VUKI, ZAJCI, LESIŠĆINA: KOVAČI, LUPOGLAV: BARBIĆI, LUPOGLAV, MARIŠKIĆI, MIKULIČIĆI, OREŠJE, PRČINI, PRISTAVA, RIBARIĆI, ŠKRLJI, VIDIĆI

 

  1. biračko mjesto broj

2.

SEMIĆ

ZGRADA STARE ŠKOLE, SEMIĆ

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

SEMIĆ: BANJUHI, BELETIĆI, DVORANI, HACMANI, PROSIJANI, SEMIĆ

 

  1. biračko mjesto broj

3.

BREST POD UČKOM

ZGRADA STARE ŠKOLE, BREST POD UČKOM

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BREST POD UČKOM: BREST

 

  1. biračko mjesto broj

4.

VRANJA

ZGRADA STARE ŠKOLE, VRANJA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

VRANJA: BARIČEVIĆI, BRCI, GROZIĆI, KIKOVIJA, MAVROVIJA, RUŠANIJA, SERGOVIJA, STARA CESTA, VRANJA, ZRINŠĆAK 

 

  1. biračko mjesto broj

5.

LESIŠĆINA

PRIVATNA KUĆA VL. JOSIP RAVNIĆ, LESIŠĆINA 10

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

LESIŠĆINA: BAŠIĆI, BRGINI, DAJČIĆI, FILINIĆI, GAMBERI, JADRINČIĆI, KOSIĆI, KOSOVIJA, LESIŠĆINA, LOVRINČIĆI, LUKETIĆI, MALINARI, MRZLIĆI, MUZORINI, SILONJI, SV. STJEPAN, ŠKRATLJI, ŠPANJARIJA, VIŠKOVIĆI 

 

  1. biračko mjesto broj 

6.

BOLJUN

BOLJUN 11, BOLJUN 11

koje obuhvaća birače s prebivalištem u 

BOLJUN: BOLJUN, BRUS, FURLANIĆI, KOMARIJA, RAKANATI, RAVNO BRDO, ŠUPLJINI

  

  1. biračko mjesto broj

7.

BOLJUNSKO POLJE

ZGRADA STARE ŠKOLE, BOLJUNSKO POLJE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BOLJUNSKO POLJE: BRNCI, FABIĆI, FRANCETIĆI, KATUN, KIRČIJA, KNEZI, KRIŽMANIJA, KURELOVIĆI, MANDIĆI, MARKOVIĆI, MARTIĆI, NOVLJANI, OPATIJA, PERIĆI, PIKULIĆI, ROMANIJA, SERGOVIĆI, ŠESTANI, TROŠTIJA

 

 

 

  

KLASA: 013-01/17-01/02

URBROJ: 2163/07-09-17-71

LUPOGLAV, 04.05.2017.

 Predsjednik

KARMEN MARKEZIĆ, v.r.