Ustroj Općine Lupoglav

Image 02

Načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini Lupoglav i rukovodi općinskom upravom.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Lupoglav.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav smješteno je u zgradi Općine u centru naselja Lupoglav, na adresi Lupoglav 17, 52426 Lupoglav. Upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i drugim propisima.

Ustroj općine:

Načelnik

Franko Baxa

 

Općinsko vijeće

Nataša Fijamin, predsjednica,

Đurđa Pokorni, zamjenica predsjednice,

Enco Jačić, zamjenik predsjednice,

Marina Staraj, članica,

Dragan Francetić, član,

Dean Krajcar, član,

Boris Mavar, član,

Dorijana Počekaj, članica,

Goran Ravnić, član.

 

Jedinstveni upravni odjel

Marcela Demark, administrativna referentica za opće poslove,

Elena Krulčić, viša stručna referentica za računovodstvene financijske poslove.

 

Mjesni odbori

Pravo na pristup informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Općina Lupoglav, Jedinstveni upravni odjel, »službenik za informiranje«, Lupoglav. Usmeno postavljeni zahtjev primit će se na zapisnik na istoj adresi.

Odluka o ostvarivanju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Općina Lupoglav

Službenik za informiranje: Franko Baxa
Info