OBJAVE

 

3.10.2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  

 

3.10.2019.

Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Lupoglav

Tlocrt kata-Javni natječaj za davanje u najam stanova-Lupoglav_0001

Lista reda prvestva za Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Lupoglav

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  

 

19.9.2019.

Obavijest o provedbi deratizacije na području Opine Lupoglav

  

 

19.9.2019.

Akti 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Lupoglav

Z A P I S N I K s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

  

 

17.9.2019.

OPĆINA LUPOGLAV OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za : Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu Općine Lupoglav.  Savjetovanje traje od 17. rujna 2019. do 2. listopada 2019. godine

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu Općine Lupoglav

  

 

30.8.2019.

Akti 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zaključak o prestanku obnašanja dužnosti 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zaključak o prestanku obnašanja dužnosti 2. potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Rješenje o izboru 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Rješenje o izboru 2. potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lupoglav

Odluka o osnivanju i utvrđivanju statusa Gospodarske zone Lupoglav

Z A P I S N I K  s 15.  sjednice Općinskog vijeća

  

 

30.8.2019.

Javni poziv - LC 50082

  

 

14.8.2019.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG REFERENTA

OBJAVA KANDIDATIMA

IZJAVA ispitanika (radnika) kojom daje privolu za obradu osobnih podataka

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  

 

30.7.2019.

Obavijest vinogradarima !

  

 

18.7.2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

  

 

12.7.2019.

Poziv na uključivanje u 7. ciklus dijaloga EU-a s mladima

Dopis

Upitnik

  

 

5.7.2019.

OPĆINA LUPOGLAV OBJAVLJUJE POČETAK SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za : Nacrt prijedloga Odluke o o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Savjetovanje traje od 3. srpnja 2019. do 17. srpnja 2019. godine.

 

3.7.2019.

Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Lupoglav

 

 

17.6.2019.

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga

 

  

14.6.2019.

Obavijest vinogradarima

 

 

11.6.2019.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj-akademskoj 2019./2020. godini

Obrazac-Prijava 2019-2020

 

 

7.6.2019.

Akti 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o nerazvrstanim cestama 2019

Odluka -pravne osobe od interesa za sustav CZ Općine Lupoglav

Odluka-Raspodjela 2018 Prog.gradnje 2018

Prog.održ.2018

God.izvj.proračuna 2018.

Godišnji plan r. sustava CZ-2019 LUPOGLAV

IZVJEŠĆE CZ 2018

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Z A P I S N I K sa 14. sjednice Općinskog vijeća

ZAKLJUČCI sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

 

24.04.2019.

Odluka o odabiru za zakup poslovnog prostora

 

 

19.04.2019.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Pazina

 

 

9.04.2019.

Obavijest - Korisnicima sredstava za zaštitu bilja CROCPA -  skupljanje ambalaže

 

 

29.03.2019.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za 2018. godinu.

 

 

18.03.2019.

Natječaj za davanje u najam poslovnog prostora u Lupoglavu

 

 

12.03.2019.

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o  osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva

Poziv na Tribinu o održivom gospodarenju otpadom

 

  

 

22.02.2019.

Poduzetnički inkubator Pazin - poziv na radionice 

 

 

31.01.2019.

Akti 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

 

29.01.2019.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav u 2019. godini

---------------------------------------

Cenzusi za obitelji 2019.

Grad Pazin - Popis krajnjih korisnika 2017.-2018.

Obrazac 1 ZHZD - prehrana - 2018.-2019.

Obrazac 2 ZHZD - prehrana - 2018.-2019.

 

16.01.2019.

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

 

20.12.2018.

Odluka načelnika o osnovici plaće službenika i namještenika Općine Lupoglav

 

20.12.2018.

Akti 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Lupoglav za 2018.

Odluka-ugostiteljstvo

Odluka o osnovici plaće dužnosnika Općina Lupoglav Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2019.

Plan Proračuna Općine Lupoglav za 2019. sa projekcijom za 2020. i 2021.

Programi za  2019.

I. Izmjene Programa za 2018.

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Lupoglav

  

 

6.12.2018.

10. redovna sjednica Općinskog vijeća

 

26.11.2018.

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

  

 

12.10.2018.

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav

Natječaj

Podaci za objavu kandidatima

Izjava ispitanika

  

 

10.10.2018.

Odluka o poništenju natječaja

  

 

5.10.2018.

Akti 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu

Prilog 12 - Opis projekta Dolenja Vas -Ravno Brdo

  

 

21.9.2018.

Akti 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća

  

 

23.8.2018.

IZJAVA ispitanika (radnika) kojom daje privolu za obradu osobnih podataka

  

 

22.8.2018.

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav

  

 

6.7.2018.

PREPORUKA VINOGRADARIMA!

  

 

15.6.2018.

Natječaj za dodjelu stipendija 2018.-2019.

Objava

Obrazac

 

 

14.6.2018.

Akti 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

7. sjednica Općinskog vijeća
ZAPISNIK- 7. sjednice Općinskog vijeća

  

 

8.6.2018.

VAŽNA  OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

  

 

24.5.2018.

PRAVILNIK  o videonadzoru - OPĆINA LUPOGLAV

PRAVILNIK o prikupljanju obradi korištenju i zaštiti osobnih podataka -

OPĆINA LUPOGLAV

PRAVILNIK  o korištenju elektroničke pošte - OPĆINA LUPOGLAV

  

 

21.5.2018.

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja

  

 

18.5.2018.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav prikupljanjem pisanih ponuda

  

 

19.4.2018.

Akti 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Akti 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

   

 

13.2.2018.

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta na području Općine Lupoglav

 

  

 

30.1.2018.

Akti 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o povjeravanju poslova prikupljnja komunlanog otpada

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za razdoblje 2017. – 2022. godine 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lupoglav

Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za razdoblje 2017. - 2022. godine

Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

  

 

26.1.2018.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravno odjel Općine Lupoglav u 2018. godini

 

 

12.1.2018.

Oglas za upis djece u program predškole za pedagošku 2017./2018. godinu.

 

 

22.12.2017.

Rješenje o imenovanju Povjerenika CZ Općine Lupoglav i njihovih zamjenika

 

 

09.12.2017.

Akti 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

I.izmj.prog. Proračuna 2017
Programi Proračuna 2018
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-1.dio
I.Izmj-dop. Proračuna 2017-2.dio
Odluka-financ.pol.stra. 2018
Odluka komunalne djelatnosti
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
PRORAČUN ZA 2018
Odluka o I. Izmjeni-izvrš.Pror.2017

 

09.11.2017.

Akti 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lupoglav

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lupoglav za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine

Zapisnik

 

15.09.2017.

Akti 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Akti 2. sjednice Općinskog vijeća

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

Zapisnik

 

21.06.2017.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Akti 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 

28.03.2017.

ZAPISNIK 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre-Vodovod Butoniga d.o.o.

ODLUKA - Opća bolnica Pula

 

16.03.2017.

ZAPISNIK 22. sjednice Općinskog vijeća

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća za objavu u S.N.

Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2016.

Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2017.

Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020.

13.03.2017.

Obavijest o pokretanju Javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Buzetu i Pazinu, te općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi

  

 08.02.2017.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

PODACI ZA OBJAVU KANDIDATIMA

 

18.01.2017.

Akcija sterilizacije mačaka u Istri 2017.

 

13.12.2016.

Akti 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016.

I. Izmjene Programa za 2016.

ODLUKA o I. izmjeni Odluke za 2016.

ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

ODLUKA o izvršenju Proračuna za 2017.

ODLUKA o financiranju političkih stranaka u 2017.

ODLUKA- sklapanje ugovora - KAŠTIJUN

Plan Proračuna za 2017.

Programi za 2017.

ZAKLJUČAK o kupnji nekretnine

ZAPISNIK

 

17.11.2016.

Obavijest  o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav

 

21.10.2016.

Zapisnik 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Lupoglav

 

 

26.09.2016.

Zapisnik 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

 

26.09.2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2016. godinu

 

 

26.09.2016.

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lupoglav

 

 

07.09.2016.

 Obavijest za birače s prebivalištem u Općini Lupoglav koji nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača

 

30.08.2016.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

 

26.07.2016.

Izvješće o javnoj raspravi IV. IDPPUOL

 

26.07.2016.

Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav

 

27.06.2016.

Akti 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

 

07.06.2016.

Akti 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2015.(1)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lupoglav za 2015.(2)

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja u 2015.g.

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje u 2015.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 2016.

Z A P I S N I K

 

04.05.2016.

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Lupoglav

 

23.05.2016.

STIPENDIJE

Natječaj za davanje stipendije u šk. 2016/2017. godini

 

19.05.2016.

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

 

04.05.2016.

Odluka o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

 

10.03.2016.

Akti sjednice Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lupoglav za 2016. – 2019. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Lupoglav za 2015. godinu

Zaključak po Izvještaju o radu Općinskog načelnika Općine Lupoglav za 2015. godinu

Odluka o utvrđivanju osnovice za  obračun plaća odnosno  naknada dužnosnika u Općini Lupoglav

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

 

 

01.03.2016.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav

 

 

25.02.2016.

Obavijest o provedbi deratizacije

 

 

22.02.2016.

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav

 

 

19.01.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

 

 

 

 ARHIVA:

2015.